Alles Over Stille Tijd Zonsondergang weerspiegeld in meer - Alles Over Stille Tijd Banier

Rechters 7

QUESTION: Wollen vacht en aftreksommen - 1

ANSWER:

Rechters 7 - Deel 1

door pastor Nathan Shepherd (Dive Chapel, Candle Key, Florida)

Pastor Nathan Shepherd sprak een gebed, waarin hij de HEER Jezus bedankte - de genadige, almachtige, Superschepper - voor de schoonheid die overal rond de "Florida Keys" te vinden is. Het levendige openingsgebed werd afgesloten met een gezamenlijk "Amen!".

Oké jongens, voordat we nu in hoofdstuk 7 van het boek Rechters duiken, wil ik heel snel even iets kwijt over ons ‘Queen Eileen’ project van RRM. Ik weet dat velen van jullie opgewonden zijn omdat je zelf naar dit mini-koraalrif kunt gaan duiken, maar Billy en het team van "Reef Restoration Ministries" willen jullie vragen om alsjeblieft geduldig te zijn en nog een paar maanden te wachten. Het is een heel broze locatie en duikersverkeer kan er op dit moment behoorlijke schade aanrichten. Hopelijk kan ik volgende week aankondigen dat we er iets heel gaafs zullen gaan doen. Maar wees alsjeblieft nog even geduldig.”

Er werd flink gemompeld in de ruimte met de betonnen vloer (waardoor Nathan het gespreksonderwerp op de eerste rij goed kon horen).

“Ik begrijp dat het een teleurstelling is, maar we zullen jullie hier op de hoogte houden met de laatste nieuwtjes en foto's. En je kunt natuurlijk altijd het laatste nieuws op de website van RRM vinden.

Nou, laten we eens een pagina terugbladeren naar het einde van hoofdstuk 6, voordat we echt met hoofdstuk 7 gaan beginnen. Steek eens eerlijk je hand op als jij het verhaal over Gideon en de wollen vacht in de afgelopen twee jaar niet hebt gelezen?”

Ten minste een derde deel van alle handen ging nu de lucht in.

“Heel mooi. Dank je wel. Oké. Laten we eens naar Rechters 6:36-40 kijken. Herinneren jullie je nog dat Gideon, (of 'Jerubbaäl' zoals hij in hoofdstuk 7 zal worden genoemd) vorige week als een echte zielige zeurkous een telefooncel binnenstapte en er als een Superman van het geloof weer uitkwam? De reden van deze transformatie - zeg maar: de telefooncel - was de tijd die hij met Jezus had doorgebracht.

Aan het einde van hoofdstuk 6 heeft Gideon het altaar van de heidense afgod Baäl in zijn dorp afgebroken en heeft hij een leger op de been gebracht. Maar hij is er nog niet helemaal. Hij vraagt God opnieuw om een teken, zodat hij kan geloven dat hij de grote militaire aanvoerder van Israël moet zijn. Dit teken is het volgende: Gideon zal een wollen vacht op de grond achterlaten en God zal deze vacht 's nachts nat maken, terwijl de grond er omheen droog zal blijven.

De volgende ochtend staat Gideon op en de grond blijkt droog te zijn, maar hij wringt een hele kom water uit de vacht. Gaaf. Een mooie demonstratie, nietwaar? Maar niet voor meneer G. Kijk eens naar vers 39. Gideon zegt tegen God: 'Ben niet boos op me, maar laat me nog één keer iets zeggen: Laat mij, zo vraag ik U, nog één keer een proef doen met de vacht: laat dit keer de vacht droog blijven en de grond er om heen nat zijn.’

Meen je dat nou? Dacht Gideon echt dat het eerste teken gewoon stom toeval was? Vergeet niet dat hij al een teken van de HEER had gehad toen Hij het offer met vuur uit de hemel in vlammen deed opgaan. Probeerde hij misschien tijd te winnen? Was hij misschien niet gelukkig met het aantal mannen in zijn leger en hoopte hij dat er in een dag tijd nog meer mannen zouden komen opdagen? Maar goed, God weet hoe de vork in de steel zit en dat is alles wat we hoeven te weten. Houd dat in gedachten: God kent het verhaal, voor de rest maakt het niet uit.

En natuurlijk is de grond de volgende ochtend doorweekt en is de vacht droog. Oké. laten we nu naar hoofdstuk 7 kijken.

Het leger dat Gideon op de been heeft gebracht bestaat uit ongeveer 32.000 mannen. Het leger waartegen zij oprukken, het leger van de Midjanieten en Amalekieten, bestaat uit zo'n 135.000 mannen. Er waren dus vier keer zo veel slechte jongens als goede jongens.


Rechters 7 - Lees deel 2!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutReflections.org, Alle rechten voorbehouden