Alles Over Stille Tijd Zonsondergang weerspiegeld in meer - Alles Over Stille Tijd Banier

Rechters 3

QUESTION: Zwaarlijvigheid en linkshandigheid - 1

ANSWER:

Rechters 3 - Deel 1

door pastor Nathan Shepherd (Dive Chapel, Candle Key, Florida)

“Hallo allemaal, wat een prachtige dag in de Florida Keys, nietwaar?” Nathan Shepherd, de pastor van de Dive Chapel in Candle Key, Florida, had een brede glimlach op zijn gezicht. Hij vroeg de tweehonderd toehoorders in het omgebouwde betonnen pakhuis aan de baai om het boek Rechters te openen, in hoofdstuk drie.

“Er zijn twee hoofdzaken die ik jullie graag in dit hoofdstuk wil laten zien. En gezond eten is geen van deze hoofdzaken, al is het natuurlijk wel belangrijk.” Gegiechel vulde de ruimte. “Ik ben blij dat sommigen van jullie de tekst blijkbaar gelezen hebben.

We gaan weer terug naar die goede oude gedragscyclus van de Israëlieten in de oudheid en de inwoners van Candle Key in het heden. Het is een programma dat uit zeven stappen bestaat en het is niet bepaald goed. De top van de cirkel bestaat uit het vreugdevol dienen van God. Vervolgens worden we beproefd, moeten we beslissingen nemen en hebben we de neiging van het rechte pad af te raken. Op de derde plaats geven we toe aan zonde. Ik doe dat. En jij doet dat ook. Op de vierde plaats: we ontdekken dat we een slaaf van de zonde zijn geworden. En dan ontdekken we, net als de verloren zoon, dat we spijt hebben van onze zonde en met name van de gevolgen ervan. Het zesde punt van de cirkel bestaat er dus uit dat we tot inkeer komen en de Heer ons van onze zonde bevrijdt. En dan bevinden we ons weer bij de top van de cirkel - waar we moeten zijn en God vreugdevol dienen.

De reden dat wij in deze cyclus gevangen zitten is dat wij, net als de Israëlieten in het Oude Testament, niet alle Kanaänieten hebben uitgeroeid toen we het land van onze verlossing binnenstapten. In verzen één tot en met twaalf zien we in vogelvlucht hoe de kinderen van Israël deze cyclus in zeven stappen doorlopen. In vers zes zegt de tekst dat de Israëlieten 'de Kanaänitische dochters tot vrouw namen en hun eigen dochters aan de zonen van die volken gaven, en hun goden dienden.'

Daarin zit juist het hele probleem. Dat is hoe wij tegenwoordig omgaan met de Kanaänieten van de zonde in onze eigen levens. We verfoeien hen niet. We leven zij aan zij met hen en dit verlaagt ons in Gods ogen. En dus gaat de cyclus zo verder in verzen 7 en 8. Dan, in vers 9, roepen ze God vol berouw aan en in vers 10 stuurt God een rechter, een redder met de naam Otniël. Otniël was Kalebs neef en hij bevrijdde Israël uit de handen van de koning van Mesopotamië, Kusan-Risataïm. Ze hadden in die tijd van die lange namen met streepjes ertussen en ik denk dat het niet erg gemakkelijk moet zijn geweest om die naam op de achterkant van een voetbalshirt te drukken.

“Hoe dan ook, Otniël leidde Israël, of was rechter over Israël, tot aan zijn dood en dit schonk hen 40 jaar vrede, voorspoed en een wandel met God. Maar na Otniëls dood begon men weer af te glijden...”

Gegrinnik en gezucht waren nu duidelijk hoorbaar in de zaal. Nathan keek op met een geveinsde gekwetste uitdrukking op zijn gezicht en richtte zich vervolgens weer op de tekst.


Rechters 3 - Lees deel 2!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutReflections.org, Alle rechten voorbehouden