Alles Over Stille Tijd Zonsondergang weerspiegeld in meer - Alles Over Stille Tijd Banier

Alles over stille tijd

Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?

Denk er eens over na. Als jij vandaag zou sterven en voor God in de hemel zou staan en Hij zou je vragen: "Waarom zou ik jou in de hemel binnen moeten laten?" Wat zou je dan tegen Hem zeggen?

Denk er even over na en bid er over voordat je verder gaat, en hou dan je antwoord in gedachten.

Ga verderWAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2018 AllAboutReflections.org, Alle rechten voorbehouden